Tagság előnyei | Jelentkezés

Tájékoztató az EOQ MNB Közhasznú Egyesületről és a tagság előnyeiről

Az Európai Minőségügyi Szervezet Magyar Nemzeti Bizottsága (EOQ MNB Egyesület) társadalmi szervezetként 1972 – tehát megalakulása óta – tagja az Európai Minőségügyi Szervezetnek (European Organization for Quality). Az EOQ a tagországok teljes jogú tagszervezeteinek non-profit szövetsége, amely – többek között – az Európai Bizottság minőségügyi tanácsadó szerve. Az EOQ MNB Egyesület 1972 óta Magyarországot képviseli ebben az európai szövetségben.

Az EOQ MNB Egyesület fő célkitűzései:

− a minőségi kultúra, a hazai termékek és szolgáltatások minőségfejlesztésének elősegítése;

− a hazai minőségügy eredményeinek ismertetése európai és nemzetközi fórumokon;

− korszerű tudás és a külföldi tapasztalatok átadása a hazai minőségügyi szakemberek részére.

Az EOQ MNB Egyesület tevékenysége magában foglalja tehát – többek között – a minőségügy új hazai és nemzetközi ismereteinek terjesztését, az innovációt, a szakirányú képzést és továbbképzést, valamint hozzájárulást a társadalom és a szervezetek minőségkulturája színvonalának emeléséhez. Ennek során szorosan együttműködik egyéni és jogi tagjaival, valamint a kormányzati szervekkel, oktatási és
kutatóintézményekkel, kamarákkal és más civil szevezetekkel.

Az EOQ MNB Egyesület összesen több mint 1000 egyéni, illetve jogi tag-képviselője és mintegy 250 jogi tagja között megtalálhatók a minőség iránt leginkább elkötelezett gazdálkodó és közigazgatási szervezetek, egészségügyi intézmények, egyetemi karok és szervezeti egységeik, kutatóintézetek, vizsgáló laboratóriumok, tanácsadó és tanúsító szervezetek, valamint vezetőik és munkatársaik.

Az EOQ MNB Egyesület tagságának előnyei:

• a jogi tagságot elismerő oklevél;

• a jogi tagok képviselői és az egyéni tagok térítésmentesen névre szóló éves tagsági kártyát kapnak;

• a jogi tagság – külön megállapodás alapján – feltüntethető a hivatalos levelezésen, a képviselő és az egyéni tagság – minden kötöttség nélkül – a névjegykártyán;

• szabadon választható tagság a 12 Szakbizottság bármelyikében, (akár több Szakbizottságban is), amelyek térítésmentes rendezvényein (évente mintegy 60) információ- és tapasztalatcserére közvetlen lehetőség adódik;

• a támogató tagsági díjat fizető jogi tagok minden alkalmazásban lévő munkatársa 10-20%-os kedvezményt kap a költségtérítéses EOQ MNB Egyesület rendezvényeinek részvételi díjából;

• az EOQ MNB Egyesület által kiadott időszakos tájékoztatók, meghívók érdeklődési körnek megfelelően megadott e-mail címemre megküldése, az Évkönyv – külön kérésre – nyomtatott formában való elküldése, amelyben a jogi tagok, képviselőik és az egyéni tagok névjegyzéke is szerepel;

• a ”Minőség és Megbízhatóság” szakfolyóiratot (évenkénti 4 füzet választható formában: nyomtatott füzetként és/vagy online elérhetőséggel, 2006-ig visszamenőleg témacsoportok szerinti keresés lehetőségével) 3000,- Ft kiegészítő hozzájárulás ellenében kapják meg;

• az EOQ MNB Egyesület konferencia és más minőségügyi kiadványainak rendelkezésre bocsátása CD vagy nyomtatvány formában, illetve online elérhetőséggel a tagok részére.

Az EOQ MNB Egyesület jogi alaptagsági díja: 30000,- Ft/év

Egyéni alaptagsági díj: 5000,- Ft/év

Egyéni tag belépése

Jogi tag belépése

Aktuális információk az EOQ MNB Egyesület honlapjáról, illetve a Központi Titkárságtól szerezhetők be.

Budapest 2017. január 5.
Dr. Molnár Pál
EOQ MNB elnök