Az EOQ MNB Egyesület 2018. évi Közgyűlése

2018. április 25. 15.30 óra Lugas Étterem,
(első meghírdetés: 2018. április 18.)

Nyomtatható meghívó: http://eoq.hu/2018/kozgyules.pdf

MEGHÍVÓ
az EOQ MNB Egyesület 2018. évi Közgyűlésére

Ezúton értesítjük az EOQ MNB Egyesület valamennyi tagját, hogy következő Közgyűlésünket 2018. április 18-án (szerda) 15.30 órai kezdettel az EOQ MNB Egyesület Képzési Központjában (1026 Budapest, Nagyajtai u. 4/a) tartjuk, a regisztráció a Közgyűlés helyszínén 15.00 órakor kezdődik.

Amennyiben az EOQ MNB Egyesület tagjainak megjelent száma a meghirdetett Közgyűlés kezdési időpontjában nem éri el az 50% + 1 főt, akkor a Közgyűlést ismételten összehívjuk

2018. április 25-én (szerda) 15.30 órára
a Lugas Étterembe (1026 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 77.),

amely a résztvevő tagok számától függetlenül érvényesnek számít. A regisztráció a Közgyűlés helyszínén 15.00 órakor kezdődik.

A közgyűlés napirendje a következő:

 1. Megnyitó
 2. A napirend elfogadása
 3. Beszámoló az EOQ MNB Egyesület 2017. évben végzett tevékenységéről és a 2018. évre tervezett feladatokról
 4. A 2018. évi költségvetés előterjesztése
 5. A Felügyelő Bizottság elnökének jelentése
 6. A Mandátumvizsgáló Bizottság elnökének jelentése
 7. Hozzászólások és vita a beszámolóról, a jelentésekről és a költségvetésről
 8. Szavazás a beszámolóról, a jelentésekről, a közhasznúsági jelentésről és a költségvetésről
 9. Előterjesztés EOQ MNB egyesületi tisztségviselők megválasztására
 10. Kitüntetések átadása
 11. Elnöki zárszó

A közgyűlés napirendje az mindkét meghirdetett időpontban megegyezik.

A visszajelzést 2018. április 23-án 12 óráig kérjük lehetőleg a http://eoq.hu/vissza.htm lapon
vagy név, e-mailcím és lakáscím megadásával e-mailen, faxon vagy postán.

Nyomtatható meghívó: http://eoq.hu/2018/kozgyules.pdf

Budapest, 2018. március 27.

Üdvözlettel:
Dr. Molnár Pál
az EOQ MNB Egyesület elnöke