Az EOQ MNB Egyesület 2019. évi Közgyűlése

Első meghirdetés: 2018. április 25., érvényes: 2019. április 30. (kedd) 14.30 óra

A 2018. évi Évkönyv elérhető: http://eoq.hu/emlek/18evk.pdf

Ezúton értesítjük az EOQ MNB Egyesület valamennyi tagját, hogy következő Közgyűlésünket 2018. április 25-én (csütörtök) 14.30 órai kezdettel az EOQ MNB Egyesület Képzési Központjában (1026 Budapest, Nagyajtai u. 4/a) tartjuk, a regisztráció a Közgyűlés helyszínén 14.00 órakor kezdődik.
Mivel a jelenlegi törvényi előírás szerint egy közhasznú egyesületnek a megismételt közgyűlés csak akkor érvényes a megjelent tagok számától függetlenül, ha azonos napirenddel első meghirdetés után 3 – 15 napra hívják össze, így a megismételt, megjelentek számától függetlenül érvényes közgyűlésünk:

2019. április 30-án (kedd) 14.30 óra
Trinitum Szellemi Közösségi Alkotó Tér
1015 Budapest, Hattyú utca 14.

A regisztráció a Közgyűlés helyszínén 14.00 órakor kezdődik.
A Hattyúház impozáns épületében, a Széna tértől gyalog körülbelül 3 perc, a Széll Kálmán tértől 6 perc.

A közgyűlés napirendje a következő:
1. Megnyitó
2. A napirend elfogadása
3. Beszámoló az EOQ MNB Egyesület 2018. évben végzett tevékenységéről, 2019. évi terv és költségvetés
4. A Felügyelő Bizottság elnökének jelentése
5. A Mandátumvizsgáló Bizottság elnökének jelentése
6. Hozzászólások, vita és szavazás a beszámolók elfogadásáról
7. Szavazás a beszámoló, a jelentés, közhasznúsági jelentés és a költségvetés elfogadásáról
8. Szakbizottsági tisztségviselő-választás
9. Kitüntetések átadása
10. Elnöki zárszó

A visszajelzést 2018. április 23-án 12 óráig kérjük lehetőleg a
http://eoq.hu/vissza.htm
lapon, vagy név, e-mailcím és lakáscím megadásával e-mailen, faxon vagy postán.

Nyomtatható meghívó: http://eoq.hu/2019/kozgy19.pdf

Budapest, 2019. április 8.

Üdvözlettel:
Dr. Molnár Pál
az EOQ MNB Egyesület elnöke