A Minőség és Megbízhatóság 2016. 4.
számában a következő cikkeket olvashatja:

Szerkesztőségi cikk (Dr. Molnár Pál)
A cikk megtekinthető!!!!!

203

KOCKÁZAT- ÉS FOLYAMATMENEDZSMENT

Dervitsiotis, Kostas N.:
Minőségorientált vezetés a hagyományos és az újszerű vezetési módok kiegyensúlyozott alkalmazásával

204

Arendall, Steven, Tiger, Andrew and Westbrook, Kevin:
Az adott folyamat potenciáljának értékelése a folyamatszabályozás kialakítása előtt

214

MINŐSÉGÜGYI TRENDEK, RENDSZEREK, MÓDSZEREK ÉS MINŐSÉGTECHNIKÁK

Dr. Molnár Pál:
Minőségügyi Világfórum Budapesten 3. rész

219

Harrington, James és Voehl, Frank:
Innovációmenedzsment 2. rész: A szervezeti kiválóság áttöréses megközelítése

242

Vitályos Gábor:
Mi nehezíti meg az internet-használó életét? 2. rész

256

Ken Machado:
Management of Key Projects

271

EOQ MNB KÖZLEMÉNYEK
A teljes fejezet megtekinthető!!!!!

Az EOQ MNB jogi tagjainak bemutatkozása:
TRIGO C.E.E. Kft.

277

Az EOQ MNB Egyesület új egyéni és jogi tagjai

278

Új és megújított EOQ MNB tanúsítvánnyal rendelkező szakemberek jegyzéke

279

Beszámolók szakbizottsági rendezvényekről

280

A Magyar Minőség folyóirat 2016. évi 06. és 07. számának tartalomjegyzéke

280

Útmutató a Minőség és Megbízhatóság szerzői számára

B2

Minőség és Megbízhatóság Megrendelés

B3

Az EOQ Magyar Nemzeti Bizottság Közhasznú Egyesület tanfolyamajánlata – 2016. II. félév

B4

Vissza a Minőség és Megbízhatóság honlapjára

Vissza az EOQ MNB honlapjára