Közösségi Díj a Hagyományos Termékekért 2018. pályázat

Beadási határidő: 2018. november 19.

Megjelent a Közösségi Díj a Hagyományos Termékekért (KDHT) 2018. évi pályázat

Az agrárminiszter 2018-ban is kiírta a „Közösségi Díj a Hagyományos Termékekért” (KDHT) pályázatot. A „Közösségi Díj a Hagyományos Termékekért” (KDHT) 2018 pályázat célja a hagyományos és tájjellegű termékek piacra jutásának elősegítése, a fogyasztók körében való népszerűsítése érdekében kimagasló tevékenységet folytató közösségek elismerése és példaképül állítása. A pályázat önkormányzatok, önkormányzati társulások, civil szervezetek részére kerül kiírásra.

A díj odaítélése pályázati rendszerben történik. A díjat évente egy alkalommal a Termelői Közösségek Napja alkalmából az agrárminiszter adja át.

Pályázati felhívás: http://eoq.hu/2018/kdht-2018.pdf
Pályázati adatlap: http://eoq.hu/2018/kdht18adatlap.doc

A kitöltött pályázati adatlapot nyomtatott formában (2 példányban) és elektronikusan kell benyújtani a kozossegidij@am.gov.hu elektronikus levélcímre.

A pályázatok beadásának határideje (postabélyegző kelte): 2018. november 19.

A pályázati anyagokat postán, ajánlott küldeményként az alábbi címre kell eljutatni:
Agrárminisztérium, Piacszervezési Főosztály, 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11.
A borítékra kérjük ráírni: Közösségi Díj a Hagyományos Termékekért (KDHT) pályázat (2018).

További információ:
Pallóné dr. Kisérdi Imola osztályvezető
telefon: + 36 (1) 795-1705
e-mail: kozossegidij@am.gov.hu