A szervezet megalapítása és általános jellemzése

Az Európai Minőségügyi Szervezet Magyar Nemzeti Bizottságát (EOQ MNB) 1972-ben az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság, a Kohó- és Gépipari Minisztérium, a Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége, valamint a Magyar Szabványügyi Hivatal alapította. Ez a szakemberekből álló szervezet 1972. óta tagja az Európai Minőségügyi Szervezetnek, az EOQ-nak.

Az EOQ MNB 1991-ben társadalmi szervezetté alakult át, melyet a Fővárosi Bíróság 1992. elején vett nyilvántartásba, majd visszamenőleges hatállyal 1998. január 1-től közhasznú szervezetté nyilvánította. Az EOQ MNB szervezi, koordinálja és segíti tagjainak minőségügyi tevékenységét. Alapszabálya szerint az EOQ MNB fő célkitűzései a következő pontokban foglalhatók össze:

Az EOQ MNB tagságát a minőségügy iránt elkötelezett egyéni és jogi tagok alkotják; az utóbbiak között megtalálhatók az ipari és szolgáltató vállalatok, a minisztériumok, tanácsadók és tanúsító cégek, kutató és oktatási intézmények, valamint más társadalmi szervezetek és vizsgáló laboratóriumok.

Az EOQ MNB tevékenységének alapját a Küldöttközgyűlés által elfogadott Alapszabály képezi, amely szerint az EOQ MNB munkáját a Vezetőség és a Választmány irányítja.

Az EOQ MNB szakmai tevékenységének egy jelentős részét szakbizottsági munka keretén belül végzi. Az EOQ MNB szakbizottságai nyitottan, más minőségügyi társadalmi szervezetekkel együttműködve fejtik ki tevékenységüket.

Az EOQ MNB évente mintegy 15-20 nagyobb, illetve részvételi díjas rendezvényt bonyolít le a tagság és az érdeklődő szakemberek számára aktuális témakörökben a minőségügy területén. Az EOQ MNB kiemelkedő jelentőségű eseményei a Minőségügyi Világnappal és az Európai Minőségi Hónappal kapcsolatos rendezvények.

A Szakbizottságok - önállóan vagy együttműködve egymással és más minőségügyi szervezetekkel - évente átlagosan 60-80 kisebb-nagyobb részvételi díj nélküli rendezvényt, összejövetelt vagy kerekasztal megbeszélést tartanak.

Az EOQ MNB elsősorban az EOQ “Minőségügyi Szakemberek Harmonizált Regisztrációs és Tanúsítási Rendszer”-én (PRU) keresztül járul hozzá a minőségügyi szakemberek ismereteinek bővítéséhez és elismertetéséhez. Ehhez 1998-ban az EOQ MNB-t - sikeres nemzetközi audit eredményeképpen - az EOQ akkreditálta.

Mivel az EOQ MNB egyes speciális tanfolyamokon (pl. szintentartó tanfolyamok az EOQ oklevelek megújításához) kívül - függetlenségének és pártatlanságának teljes megőrzése érdekében - a felsorolt területeken nem képez ki szakembereket, ezért felülvizsgálja és elfogadja az EOQ harmonizált követelményeit kielégítő tanfolyamokat. Az EOQ MNB felügyelete mellett sikeres vizsgát tett végzősök közvetlenül kérhetik az EOQ oklevelet.

Az EOQ MNB aktívan közreműködik az EOQ harmonizált rendszerének kiterjesztésében és hazai bevezetésében az egészségügy, a munkaegészségügy és -biztonság, valamint a középszintű képzés területén.

Kiadványok és publikációk

Hazai együttműködés

Nemzetközi együttműködés

A tagsági jogon járó főbb szolgáltatások a következők:

Vissza az EOQ MNB honlapjára